top of page
NORD DDB
McDonald's Appen

I samband med att vi tog fram McDonald's nya grafiska profil vintern 2017/2018, skulle även appens utseende ändras. Under min tid på NORD DDB var den ett av mina ansvarsområden och därmed min uppgift att uppdatera.

Då den gröna färgen symboliserar kvalitet och premium fick den bli bakgrund till det man köper. Den gula färgen som i sin tur symboliserar billigt erbjudanden tilldelade jag de produkter som ingick. De sneda strecken skapar ett bra flow, som leder ens ögon vidare till nästa bild när man skrollar ner och upp i appen. 

bottom of page